بیشتر کانادایی ها از ارائه مسیرهای مهاجرت دائم برای کارکنان موقت خارجی حمایت می کنند

اکثریتکاناداییهابااینامرموافقندکهمهاجرانموقتبرایبخشکشاورزیضروریاند.

بر اساس یک نظرسنجی جدید، اکثریت کانادایی ها تمایل دارند که کارگران موقت حوزه کشاورزی اقامت دائم دریافت کنند.

Nanos Research یک شرکت تحقیقات افکارعمومی و بازار است که یک نظرسنجی تصادفی از میان 1039 کانادایی بالای 18 سال در تاریخ 28 اکتبر تا 1 نوامبر امسال انجام داد.

نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که بیش از 8 نفر از هر 10 کانادایی از برنامه مهاجرت دائمی برای کارگران موقت خارجی جهت ماندن در کانادا حمایت می کنند. بیشترین حمایت در میان استان های آتلانتیک و کمترین در استان های ناحیه Prairie است.

اکثریت کانادایی ها موافقند که کارگران موقت خارجی برای بخش کشاورزی کانادا ضروری هستند و آنها می بایست از مزایا و حمایت های مشابه سایر کارگران برخوردار باشند. اهالی بریتیش کلمبیا بیشترین افرادی بودند که از چنین دیگاهی حمایت می کردند.

بیش از 8 نفر از هر 10 کانادایی اظهار داشته اند که برنامه های فدرال نظیر برنامه کارگران موقت خارجی و برنامه کارگران فصلی تاثیر مثبتی بر کشاورزی در کانادا دارند.

حدود 97 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی موافق بوده اند که بخش کشاورزی سهم به سزایی در اقتصاد کانادا دارد.

شرکت کنندگان به طور تصادفی از طریق تلفن و به کمک عوامل زنده انتخاب شدند و نظرسنجی بصورت آنلاین انجام گرفت. حاشیه خطا برای این نظرسنجی مثبت و منفی 1/3 درصد امتیاز، 19 از 20 مرتبه است.

این تحقیق در پی دستور سناتور Ranta Omidvar و سناتور Douglas Black انجام شد.

اشاره وزیر مهاجرت به مسیر های بیشتر برای ساکنین موقت

Marco Mendicino وزیر مهاجرت کانادا در مصاحبه با رسانه ها اظهار داشته است که دولت فدرال در تلاش برای یافتن راه هایی برای ارائه مسیرهای بیشتر جهت دریافت اقامت دائم، به ساکنین موقت است.

هنوز اطلاعاتی از جزئیات این مسیرها اعلام نشده است اما Mendicino اعلام کرده است که این مسیرها بر کارگرانی که سهم به سزایی در اقتصاد دارند متمرکز خواهد بود. به خصوص آنهایی که در مشاغلی نظیر پزشکی، پرستاری، داروسازی و کارکنان حمایتی مشغول به کار هستند؛ جایی که نیاز مبرم در بازار کار وجود دارد.

تدابیر حفاظتی در برابر ویروس کرونا، نظیر محدودیت های سفر، از میزان مهاجرت به کانادا کاسته است. استراتژی وزارت مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا برای پذیرش مهاجران در طول پاندمی، در اولویت قرار دادن متقاضیانی است که داخل کانادا هستند. از این رو، دولت فدرال در پی افزایش اهداف مهاجرتی به بیش از 401000 مهاجر دارای اقامت دائم و بیش از 2/1 میلیون در طی 3 سال آینده است.

کانادا در حال حاضر مسیری برای اقامت دائم برخی کارگران بخش کشاورزی از طریق برنامه آزمایشی مهاجرت Agri-Food دارد. این برنامه آزمایشی برای افرادی است که در حوزه فرآوری گوشت، قارچ و تولیدات گلخانه ای و نیز صنایع پرورش دام فعالیت می کنند. ارسال درخواست تا تاریخ 14 مارس 2023 امکان پذیر است.