تغییر در روند اخذ شهروندی کانادا در آینده اداره مهاجرت کانادا IRCC جزئیاتی از گزارش خود درخصوص برنامه شهروندی بین سال های 2013 تا 2018 ارائه داد.

خودارزیابی اخیر واحد شهروندی اداره مهاجرت بخش هایی از روند اخذ شهروندی کانادا را مشخص نمود که قابلیت اصلاح دارند.
این گزارش که در نوامبر سال جاری ارائه گردید بیانگر یافته ها و توصیه های سازمان مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) در خصوص پرداختن به مشکلات برنامه شهروندی می باشد.
در حال حاضر دارندگان اقامت دائم علاوه بر الزامات کلی، در صورتی که حداقل 3 سال در کانادا زندگی کرده باشند می توانند برای اخذ شهروندی درخواست دهند. در مجموع، متقاضیان شهروندی می بایست در یک آزمون شهروندی یا مصاحبه پذیرفته شده و مهارت های زبان انگلیسی یا فرانسه خود را اثبات کنند.
خودارزیابی اداره IRCC بازه زمانی 2013 تا 2018 را با در نظر گرفتن سال های قبلی شامل می شود. این ارزیابی به عنوان بخشی از یک ممیزی با همکاری هیئت خزانه داری که بر بودجه بخش های فدرال از جمله IRCC نظارت دارد، انجام شد.
یافته ها دراین ارزیابی نشان می دهد که از میان 8/2 میلیون نفر از دارندگان اقامت دائم که بین سال های 2005 و 2015 به کانادا آمده اند، 50 درصد تا تاریخ 31 دسامبر 2018 شهروند کانادا شده اند. 7 درصد دیگر برای اخذ شهروندی درخواست داده اند. این موضوع را نباید با نرخ شهروندی کانادا یا درصد ساکنان دائمی که شهروند شده اند، که خود در سال 2016 حدود 2/86 درصد بوده است، اشتباه گرفت. بیشتر ساکنان دائمی که اجازه شهروندی اخذ می کنند، با هدف تجربه هرچه بیشتر حس کانادایی بودن و تبدیل کانادا به خانه دائمی خود این کار را انجام می دهند.
اگرچه بیشتر ساکنان دائمی وضعیت شهروندی دریافت می کنند، اما نرخ شهروندی برای گروه های مختلف متفاوت است. مهاجران جدیدتر شاهد نرخ شهروندی کندتری هستند که نشانگر این امر است که زمان بیشتری طول می کشد تا این افراد اجازه شهروندی دریافت کنند.
در اینجا مروری کلی بر توصیه های IRCC در مورد چگونگی بهبود روند شهروندی فعلی خواهیم داشت.
به بحث هزینه شهروندی باید پرداخته شود
در حالیکه افزایش هزینه درخواست در طول دوره ارزیابی تاثیر عمده ای بر کلیت موضوع ندارد، IRCC متوجه شده است که این خود مانعی برای برخی مهاجران است. پناهندگان و خانواده هایی که درآمد کمتری دارند به طور خاص تحت تأثیر قرار گرفته اند.
در حال حاضر هیچ انعطافی در هزینه های درخواست شهروندی وجود ندارد. این هزینه ها در حدود ۶۳۰ دلار برای بزرگسالان و ۱۰۰ دلار برای افراد زیر ۱۸ سال می باشد.
در گزارش IRCC آمده است که ساختار این هزینه برای اجازه دسترسی عادلانه به درخواست شهروندی نیازمند بررسی مجدد است.
در مبارزات انتخاباتی فدرال ۲۰۱۹، حزب لیبرال قول حذف هزینه های شهروندی را داد با این وجود آنها هنوز به این وعده عمل نکرده اند.
شفافیت بیشتر برای معافیت های دانش و زبان
افرادی که در کانادا با چالش های اجتماعی و اقتصادی مواجه اند، با الزامات دانش و زبان فعلی نیز به عنوان موانع شهروندی مواجه هستند.
IRCC دریافته است که برآورده کردن این دو شرط می تواند دشوار باشد، به ویژه برای پناهندگان و افرادی که از مهارت و آموزش زبان پایینی برخوردار هستند. از این الزامات می توان در شرایط دلسوزانه چشم پوشی کرد، اما پارامترها برای این موارد به خوبی تعریف نشده اند. در نتیجه، اکثر معافیت ها در نهایت در موارد پزشکی صادر می شوند.
درخواست معافیت می بایست توسط متقاضیان ارسال گردد، اما پیش بردن این روند دشوار است و به خوبی شناخته نشده است. درخواست های معافیت بسیار کمی در طول دوره مورد ارزیابی ارسال شده بود.
بهبود روند تأیید زبان
یافته های IRCC نشان می دهد که دامنه شواهد مورد پذیرش برای تأیید زبان بسیار گسترده است و همیشه توانایی واقعی زبان متقاضی را منعکس نمی کند. ارزیابی توانایی زبان برای افسران مهاجرت می تواند دشوار باشد، چرا که ابزارهای مورد استفاده ارزیابی ذهنی هستند. علاوه بر این، خود افسران، ارزیابی کننده رسمی زبان نیستند.
با توجه به این یافته ها، IRCC ایجاد استراتژی برای تجهیز افسران جهت اعتبار بخشیدن به شواهد زبان و ارائه حمایت بهتر برای ارزیابی توانایی زبان در صورت نیاز را توصیه کرده است.

رویکرد جدید درخصوص الزامات دانش
سنجش دانش و راهنمای تحصیلی دارای الزامات سطح زبان بالاتری نسبت به خود آزمون اصلی زبان هستند. به این ترتیب IRCC دریافته است که متقاضیان نیاز به ابزار و حمایت بیشتری دارند.
بنابراین IRCC به برنامه خود برای اجرای رویکردی جدید در خصوص الزامات دانش ادامه می دهد. این امر می تواند شامل یک راهنمای تحصیلی اصلاح شده یا ابزارهای دیگری برای بهبود دسترسی به اطلاعات مورد نیاز باشد.
ترویج تعامل فعال در جوامع کانادایی
مهاجرانی که شهروند می شوند، به طور کلی نتایج مثبتی در زمینه مشارکت اجتماعی دارند. بسیاری به کانادا و اجتماع خود حس تعلق دارند. آنها ارتباطات اجتماعی داشته و به نهادهای کانادایی اعتماد دارند. بسیاری از عملکرد خوب اقتصادی برخوردار بوده و در سازمان های کار داوطلبانه مشارکت دارند.
این یافته ها حاکی از آن است که اقامت دائم همراه با احساس ارتباط قوی تر با کانادا تمایل بیشتری به کانادایی شدن را به همراه می آورد.
یافته ها نشانگر تفاوتی در درآمد حاصل از اشتغال بین شهروندان و ساکنان دائمی ست، اما این امر مربوط به ویژگی های اجتماعی و اقتصادی فرد است و نه به دلیل وضعیت اقامت وی. عضویت در کار داوطلبانه و گروه ها نیز با توجه به وضعیت اجتماعی و اقتصادی افراد متفاوت بوده است، اما احتمال مشارکت شهروندان در این کارها بیشتر از ساکنان دائمی بوده است. در خصوص ساکنان دائمی که قصد ارسال درخواست اخذ شهروندی نداشتند، احتمال کمی وجود داشت که درگیر این فعالیت ها شوند.
این نوع تعامل اجتماعی در هسته اصلی اهداف برنامه شهروندی قرار دارد، با این حال، IRCC مکانیسم های محدودی برای تأثیر بر این نتایج دارد. بیشتر فعالیت های ترویج شهروندی IRCC در حال حاضر بر روی تازه واردان متمرکز است.