توقف رشد جمعیت کانادا در پی کاهش روند مهاجرت ناشی از کووید19

گزارش مرکز آمار کانادا حاکی از کاهش رشد جمعیت در کانادا به علت از دست دادن دانشجویان بین المللی در ترم پاییز در پی محدودیت های سفر ناشی شیوع ویروس کووید19 است.

آژانس فدرال عنوان نمود که رشد جمعیت در کانادا درطی سه ماه پیش از 30 سپتامبر امسال کمترین میزان رشد سه ماهه در 64 سال گذشته بوده است.

از 1ام ژانویه 1946، کانادا چنین نرخ رشد جمعیت پائینی را در شاخص رشد جمعیت سه ماهه شاهد نبوده است. مرکز آمار کانادا می گوید در سه ماهه سوم سال جاری جمعیت کانادا تنها 2,767 نفر افزوده شده است.

کمی بیش از 38 میلیون نفر در حال حاضر در کانادا ساکن هستند.

کووید19 را می توان مقصر اصلی این کاهش شدید در نرخ رشد جمعیت دانست اما نه صرفا به علت مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا.

اگرچه ناراحت کننده اما تنها 706 مورد از 69,114 مورد مرگ در 3ماهه جولای تا آخر سپتامبر ناشی از کرونا بوده است.

در گزارش آمده است:” بیشترین تاثیر دموگرافیک بر تعداد کلی جمعیت ناشی از کاهش مهاجرت بین المللی بوده است.”

درطی سه ماهه ذکر شده، از آنجائیکه به علت محدودیت های سفر اعمال شده در پی انتشار ویروس کرونا دانشجویان بین المللی نتوانستند وارد دانشگاه ها و کالج های کانادایی شوند، کانادا با کاهش خالص 27,143 نفری جمعیت مواجه گردید.

در گزارش آمده است:” از حداقل سه ماهه سوم سال 1951 زمانیکه داده های استانی قابل مقایسه در دسترس قرار گرفت تا به حال، جمعیت برای اولین بار کاهش یافته است.” همچنین ذکر شده “بیشترین کاهش به میزان 2/0 درصد یا 1,861 نفر در بریتیش کلمبیا و 1,105 نفر در Newfoundland and Labrador  بوده است.”

در میان استان هایی که به تدریج در طی آن سه ماهه رشد کرده اند می توان به جزیره پرنس ادوارد، منیتوبا، آلبرتا و یوکان اشاره کرد. استان آلبرتا شاهد بالاترین رشد جمعیت به میزان 1/0 درصد یا 6,236 نفر بوده است.

تعداد نزولی مهاجران

تعداد مهاجرانی که در طی سه ماهه سوم امسال وارد کانادا شده اند درمقایسه با تعداد دوره مشابه سال قبل به میزان 4/61% کاهش یافته است.

کانادا در سه ماهه سوم سال جاری پذیرای 40,059 مهاجر بوده است اما در همین زمان حدود 66,000 ساکن غیردائمی را از دست داده است که بیشتر دانشجویان بین المللی بوده اند.

خبر خوش این است که با اختلاف 024,99 تایی تعداد تولدها و مرگ ها کانادا مقداری رشد طبیعی جمعیت داشته است.

این نخستین باری نیست که مرکز آمار کانادا نتایج سه ماهه ای را منتشر می کند که حاکی از کاهش میزان مهاجرت به کانادا در نتیجه اعمال محدودیت های مرزی در طی پاندمی و تاثیر به سزای آن بر رشد جمعیت این کشور است.

مسیر پرفراز و نشیب

اوایل سال جاری آژانس آمار ملی دولت فدرال مسیر پرفراز و نشیب رشد جمعیت یک سال گذشته در کانادا را با جزئیات توصیف نمود.

پس از رکورد افزایش بی سابقه رشد جمعیت در سه ماهه آخر سال گذشته ناشی از میزان بالای مهاجرت، نرخ افزایش جمعیت کانادا در طی سه ماهه دوم سال جاری به کمترین میزان خود در طول تاریخ از زمان شروع ثبت گزارش ها رسید.

در گزارش قبلی آژانس فدرال آمده است:”پاندمی جهانی در اواخر سه ماهه اول سال 2020 شروع به تاثیرگذاری بر الگوهای دموگرافیک در کانادا کرد.”

در این گزارش همچنین آمده است:”اولین مورد مرگ ناشی از کووید19 در کانادا در 9 مارچ گزارش شد و محدودیت های مرزی بین المللی در اواسط ماه مارچ اعمال شدند. کاهش مهاجرت ناشی از این محدودیت ها به همراه مرگ و میر مفرط منجر به ثبت رشد جمعیت اندک برای سه ماهه دوم سال 2020 گردید.”

میانگین سنی رو به افزایش

در حدود پنج دهه گذشته میانگین سنی جمعیت کانادا به طور پیوسته رو به افزایش بوده است. سال گذشته نیز از این قاعده مستثنی نبود. میانگین سن کانادایی ها از روز کانادای سال قبل تا امسال از 3/41 سال به 4/41 افزایش یافته است.

به علت افزایش سن جمعیت کانادا و نرخ پائین تولد، کانادا به میزان زیادی بر مهاجرت برای افزایش جمعیت تکیه دارد.

در یک سال منتهی به 30 جون، با پذیرش تعداد 284,387 مهاجر که کمتر از آمار 300,000تایی دو سال قبل است، مهاجرت عامل 9/81% از رشد جمعیت کشور بوده است.

در سه ماهه دوم سال جاری، تنها 34,271 مهاجر وارد کانادا شده اند.

مرکز آمار کانادا می گوید:” محدودیت های اعمال شده بر مرزهای بین المللی و کاهش میزان مهاجرت ناشی از آنها بیشترین تاثیر را بر رشد جمعیت در سالهای 2019/2020 داشته است.”