دانشجویان بین المللی می توانند از این پس 100 درصد تحصیل خود را به صورت آنلاین بگذرانند و همچنان مجوز کار پس از تحصیل (PGWP) را دریافت کنند.

کانادا بر تعهد خود به فارغ التحصیلان بین المللی با آسان تر کردن الزامات واجد شرایط شدن جهت کسب مجوز کار پس از فارغ التحصیلی تاکید می کند.

دانشجویان بین المللی که برنامه تحصیلی خود را تماما آنلاین بگذرانند هم اکنون می توانند برای مجوز کار پس از فارغ التحصیلی واجد شرایط شوند.

کانادا الزامات واجد شرایط شدن را در طی همه گیری برای دانشجویان فارغ التحصیل بین المللی جهت دریافت اجازه کار پس از تحصیل (PGWP) آسان تر کرده است. پیش از این، آموزش آنلاین در پروسه دریافت مجوز کار پس از تحصیل به حساب نمی آمد اما این موضوع کاملا تغییر کرده است.

وزیر مهاجرت Marco Mendicino در یک نشست خبری گفته است: ” این سیاست جدید به این معناست که دانشجویانی که امید به کار در کانادا را پس از فارغ التحصیلی داشته اند، موقعیت را از دست نخواهند داد این در حالی ست که مطمئن می شویم اقتصاد و جامعه ما به بهره بردن از حضور دانشجویان بین المللی ادامه خواهد داد.” او در ادامه گفت: “پیام ما به دانشجویان و فارغ التحصیلان بین المللی بسیار ساده است: ما نمی خواهیم شما فقط اینجا درس بخوانید، می خواهیم که اینجا بمانید.”

اقدام جدید جهت حمایت دانشجویان فارغ التحصیل بین المللی تنها چند هفته پس از اعلام این موضوع توسط کانادا که مجوز های PGWP را می توان تا 18 ماه تمدید کرد، صورت گرفت. به طور معمول مجوزهای PGWP مدت اعتبار ثابتی دارند و نمی توان آن ها را تمدید کرد یا از نو گرفت.

اقدامات جدید شامل دانشجویان بین المللی که در برنامه ای تحصیلی واجد شرایط دریافت مجوز PGWP ثبت نام کرده اند و آن هایی که ترم تحصیلی شان در هر یک از ترم های بهار 2020 و پائیز 2021 شروع شده است نیز می شود. این موضوع همچنین برای آن دسته از دانشجویان که برنامه تحصیلی شان در ماه مارس 2020، زمانی که کانادا برای اولین بار وارد تعطیلی قرنطینه شد، در جریان بود نیز صادق است.

دانشجویان بین المللی می بایست سایر معیار های واجد شرایط شدن جهت کسب PGWP شامل الزام داشتن مجوز تحصیل (study permit) را نیز داشته باشند.

درسال 2019 بیش از 572 هزار دانشجوی بین المللی سهمی در حدود 21 میلیارد دلار در اقتصاد کانادا داشته اند و با پرداخت شهریه و هزینه در این کشور موجب حمایت از 170 هزار شغل بوده اند. در همان سال بیش از 58 هزار فارغ التحصیل، اقامت دائم کسب کرده اند.

با شروع همه گیری جهانی به سیستم مهاجرت کانادا ضربه ای شدید وارد شد. اختلال در سرویس ها و محدودیت های سفر، آمدن به کانادا را برای دانشجویان بین المللی دشوار کرده است. در حال حاضر دانشجویان بین المللی در صورتی که بخواهند وارد مرکز آموزشی تائید شده ای دارای برنامه آمادگی کووید19 (DLI) شوند، می توانند به کانادا سفر کنند.

مجوز کار پس از تحصیل (PGWP) از مهاجرت دائمی حمایت می کند

PGWP به فارغ التحصیلان بین المللی که در یک مرکز آموزشی تائید شده (DLI) تحصیل کرده اند اجازه می دهد برای یک کارفرما در هر جای کانادا تا حداکثر 3 سال کار کنند.

تجربه کاری که فارغ التحصیلان بین المللی می توانند با داشتن مجوز کار PGWP کسب کنند می تواند در طی چندین مسیر مهاجرتی پشتوانه درخواست شان برای اقامت دائم در آینده باشد. اکسپرس اینتری، برنامه تجربه کبک، و برنامه نامزد استادی نمونه هایی از این مسیر های مهاجرتی هستند که تجربه کانادایی در آنها از امتیاز بالایی برخوردار است و در برخی دیگر از برنامه ها جزئی از الزامات است.