درخواست مهاجرت به کبک در سال 2021 تغییر می کند.

از تاریخ 1 ژانویه، کبک هزینه های بررسی پرونده مهاجرت خود را افزایش می دهد.

 این افزایش هزینه ها هر سال بر اساس افزایش سالیانه شاخص متوسط قیمت مصرف کننده کلیه اقلام صورت می گیرد.

افزایش هزینه های زیر از تاریخ 1 ژانویه در کبک اعمال می گردند:

  • هزینه متقاضیان استانی که به عنوان نیروی کار ماهر درخواست می دهند از 812 دلار به 822 دلار افزایش یافته است؛
  • هزینه برای هر یک از اعضای خانواده که به عنوان همراه متقاضی استانی اصلی درخواست می دهند از 174 به 176 دلار افزایش یافته است؛
  • هزینه های اعتبار بخشی به یک پیشنهاد شغلی دائمی یا ارزیابی اثرات آن بر بازار کار کبک از ۲۰۲ دلار به ۲۰۵ دلار افزایش یافته است؛
  • هزینه های متقاضیان اصلی مهاجرت کسب و کار، که شامل سرمایه گذاران کبک، کارآفرینان کبک و نیروی خوداشتغال کبک است، به ترتیب از ۱۵,۷۶۳ دلار به ۱۵,۹۶۲ دلار و از ۱,۰۹۹ دلار به ۱,11۳ دلار برای دو دسته آخر افزایش یافته است؛
  • هزینه های کارکنان موقت و درخواست های دانشجویی خارجی از 202 دلار به 205 دلار افزایش یافته است؛
  • ارزیابی های تطبیقی برای مطالعات خارج از کبک از 121 دلار به 123 دلار افزایش یافته است.

هزینه های ذکر شده در بالا مربوط به هزینه بررسی درخواست مهاجرت به کبک می باشند. در زمان تکمیل درخواست مهاجرت ممکن است نیازمند پرداخت هزینه های دیگری مربوط به پرونده تان باشید که بطور مثال شامل هزینه مدارک اضافی، ترجمه ها یا آزمون های زبان می باشد.

تغییرات بیشتر در اوایل سال آینده 

کبک نیز به تازگی اعلام کرده است که تغییراتی در خصوص ارسال مدارک درخواست ملیت های خارجی تحت برنامه دانشجوی خارجی (ISP) و برنامه تجربه کبک ( PEQ یا Programme de l’expérience Québécoise ) اعمال خواهد شد. تا 26 ژانویه 2021، ارسال الکترونیکی مدارک برای کلیه متقاضیان این برنامه ها اجباری خواهد شد. وزارت مهاجرت کبک پس از این تاریخ دیگر درخواست های کاغذی را نخواهد پذیرفت.

درخواست های تحت برنامه  ISP می بایست جهت گزینش موقت برای تحصیل از طریق درخواست آنلاین ارسال شوند.

در مورد درخواست های ارسال شده تحت برنامه PEQ، انتظار می رود سرویس آنلاین به زودی در اواسط ژانویه در درگاه Arrima در دسترس قرار گیرد. کلیه مدارک اضافی شامل فرم درخواست و پرداخت هزینه ها می بایست از 26 ژانویه 2021 از طریق Arrima انجام گیرند.

کبک همچنین اعلام کرده است که ارسال الکترونیکی مدارک برای پروژه سه برنامه آزمایشی مهاجرت دائمی به شرح زیر که در سال 2021 اجرا خواهند شد، اجباری خواهد بود:

  • برنامه آزمایشی  orderlies(خدمه بیمارستان)؛
  • برنامه آزمایشی برای کارکنان حوزه هوش مصنوعی، فناوری اطلاعات (IT) و بخش جلوه های بصری؛
  • برنامه آزمایشی برای کارکنان حوزه فرآوری مواد غذایی (FP).

اهداف پذیرش کبک در سال 2021

در سال 2021، کبک برای تعداد پذیرش های برنامه های مهاجرت اقتصادی خود هدفی در بازه 27,500 تا 29,300 تایی شامل 24,200 نیروی ماهر در نظر گرفته است.

این استان همچنین قصد دارد حداکثر 4,300 پذیرش برای برنامه های مهاجرت تجاری خود صادر کند که شامل برنامه کارآفرینی کبک و برنامه خوداشتغالی می شود.

به علاوه، حداکثر 800 پذیرش برای سایر دسته ها نظیر پرستاران خانگی و غیره در نظر گرفته شده است.

انتظار می رود تعداد 10,200 دارنده اقامت دائم جدید از طریق حمایت خانواده، پناهندگی و سایر برنامه ها وارد کبک شوند.