دستمزد مهاجران به کانادا در حال افزایش است، اما هنوز هم کم تر از دستمزد کانادایی ها است

بر اساس گزارش اداره آمار کانادا، مهاجرانی که به کانادا می آیند اخیرا از درآمدهای بالاتری برخوردار شده اند اما هنوز درآمد کلی کمتری نسبت به کانادایی ها کسب می کنند.

نویسندگان گزارش آژانس خدمات آماری کانادا می گویند: «میانه دستمزد ورود مهاجران پذیرفته شده به کانادا در سال ۲۰۱۷ بالاترین دستمزد تا به امروز بوده است که در سال ۲۰۱۸ به 100, 30 دلار رسید.»

“این میزان دستمزد از دستمزد بالای قبلی ۲۶۵۰۰ دلاری در سال ۲۰۱۷ مهاجران پذیرفته شده در سال ۲۰۱۶ پیشی گرفت.”

در مقایسه، میانه دستمزد کانادایی ها ۳۷۴۰۰ دلار در سال ۲۰۱۸ بوده است که ۲۴٫۲ درصد بیشتر از دستمزد میانه برای مهاجران به طور کلی در آن سال است.

میانه دستمزد گاهی بیشتر نشان از یک وضعیت  دارد تا دستمزد متوسط. دستمزد متوسط مجموع تمام دستمزدها برای گروهی از مردم است که بر تعداد افراد آن گروه تقسیم می شوند.

اما دستمزد میانه نمایانگر درآمد در وسط طیف وسیعی از دستمزدهای رتبه بندی شده از پایین ترین به بالاترین برای مجموعه ای از مردم است.

در کانادا، دستمزد میانه برای مهاجران از زمان ورود سیستم اکسپرس اینتری کانادا شش سال پیش و افزایش بعدی درصد مهاجرانی که تحت برنامه های اقتصادی به کانادا نقل مکان می کنند، به طور پیوسته رشد کرده است.

در سال ۲۰۱۶ تنها ۵۲٫۶ درصد از ساکنان دائمی تازه وارد به کانادا از طریق برنامه های اقتصادی به این کشور آمدند. تا سال 2018، تعداد تازه واردان به طور پیوسته افزایش یافت و به کمی بیش تر از 58 درصد رسید.

اداره آمار کانادا می گوید: «در سال های اخیر پروفایل مهاجران پذیرفته شده در کانادا تغییر کرده است.»

از آنجایی که در چند سال گذشته تعداد بیشتری از مهاجران جدید از طریق سیستم اکسپرس اینتری ساکن دائمی شده اند، تعداد بیشتری از آنها نیز نیاز به بررسی توسط سیستم ارزیابی تاثیر بازار کار (LMIA) داشتند.

در یک ارزیابی LMIA، تاثیر بر بازار کار محلی برای مهاجران نشان داده شده است.

و برای عادلانه کردن شرایط برای تازه واردان، روند LMIA معمولا ً ایجاب می کند که نامه پیشنهاد شغلی متقاضی نشان دهد که حداقل همان مقدار دستمزد میانه برای کانادایی ها در چنین موقعیت هایی پرداخت خواهد شد.

روند رو به افزایش مهاجران که تحت برنامه های اقتصادی به کانادا می آیند نیز به این معنی است که تعداد بیشتری از آنها با تجربه کاری کانادایی وارد می شوند – و این به آنها کمک می کند تا دستمزد بالاتری را دریافت کنند.

اداره آمار کانادا می گوید: «در مقایسه با سال های گذشته، مهاجران بیشتری که در سال ۲۰۱۷ پذیرفته شده بودند، تجربه پذیرش قبلی در کانادا را داشته اند، مانند داشتن مجوز کار یا تحصیل یا اعلام وضعیت پناهندگی قبل از پذیرش.»

“تجربه پیش از پذیرش، که می تواند مهارت های زبانی و دانش بازار کار را در اختیار مهاجران قرار دهد، می تواند همچنین به مهاجران کمک کند تا با سرعت بیشتری نسبت به کسانی که تجربه پیش از پذیرش نداشتند مستقر شوند.”

هنگامی که مهاجران مجوز کار را دریافت می کنند و با تجربه کاری قبلی به کانادا می آیند، حقوق آن ها به طور معمول حتی بالاتر از دستمزد میانه برای کانادایی ها است.

در سال مالیاتی ۲۰۱۸، مهاجرانی که سال قبل وارد کانادا شده بودند و هر دو مجوز تحصیل و مجوز کار را داشته اند، دستمزد ورود میانه ای به میزان ۴۴ هزار دلار دریافت کرده اند. حتی کسانی که تنها مجوز کار دارند در آن سال دستمزد میانه ای به میزان ۳۹۱۰۰ دلار داشته اند.

این عدد بالاتر از دستمزد میانه کانادا در آن سال است.

اما همه مهاجران چنین حقوق بالایی دریافت نمی کنند. مهاجرانی که بدون تجربه پیش از پذیرش به کانادا آمده اند، دستمزد میانه ای تنها به میزان ۲۲۶۰۰ دلار داشته اند که به مراتب کمتر از دستمزد میانه کانادایی ها بوده است.

به گزارش اداره آمار کانادا، «در حالی که مهاجرانی که تنها تجربه تحصیل دارند دستمزد ورود میانه پایین تری دارند، آن ها معمولا جوان تر از مهاجرانی هستند که انواع دیگری از تجربیات پیش از پذیرش را دارند و ممکن است پس از پذیرش به تحصیل ادامه دهند که به گرفتن دستمزد بالا در آینده کمک می کند.»

عوامل اصلی در کمک به تازه واردان جهت کسب دستمزد بالاتر در کانادا دانش دو زبان رسمی این کشور و توانایی آنها برای دریافت اعتبار تحصیلی خارجی خود جهت به رسمیت شناخته شدن توسط کارفرمایان کانادایی است.

اهمیت این دو عامل در اطمینان از دریافت دستمزدهای بالاتر هم به محض ورود و هم یک دهه پس از استقرار در کانادا با نگاه کردن به اینکه کدام تازه واردان بالاترین و پائین ترین حقوق را با توجه به کشور مبدا خود دریافت می کنند کاملا مشهود است.

حقوق میانه ورودی برای مهاجران پذیرفته شده در سال 2017 بر اساس تجربه پیش از پذیرش

در میان مهاجرانی که در سال ۲۰۰۸ به کانادا آمدند، کسانی که کمترین درآمد را کسب کردند الجزایری هایی بودند که دستمزد میانه ای  در حدود ۱۵۳۰۰ دلار داشتند. کسانی که بیشترین درآمد را کسب کردند مهاجرانی بودند که در آمریکا به دنیا آمده بودند که دستمزد میانه ای در حدود ۸۶۲۰۰ دلار داشتند.

ده سال بعد، مهاجران آمریکایی که در سال ۲۰۰۸ به کانادا آمده بودند، همچنان با دستمزد میانه ۱۰۰۷۰۰ دلار در صدر بودند. کسانی که در رتبه های پایین این دسته بندی بودند از کره جنوبی با دستمزد میانه 38800 دلار بودند.

دستمزد شروع پایین پس از ورود به کانادا، هر چند، تنها دستمزد شروع است. بسیاری از مهاجران به کانادا به طور قابل ملاحظه ای قدرت کسب درآمد خود را در طول سال ها افزایش می دهند.

حقوق میانه مهاجران اقتصادی پذیرش شده در سال 2008

ده سال پس از ورود به کانادا، مهاجران از ایران شاهد افزایش میانه دستمزد خود به میزان ۲۵۴٫۴ درصد بوده اند. مهاجران از مصر شاهد افزایش دستمزد میانه 219.4 درصدی در طول آن دهه بودند و مهاجران از الجزایر شاهد افزایش دستمزد میانه خود به میزان 212.4 درصد بوده اند.

اداره آمار کانادا می گوید: «در سال ۲۰۱۸ متقاضیان اصلی مهاجرت اقتصادی از کشورهای مبدا برتر مهاجرت در طول ۱۰ سال گذشته، همگی دستمزد میانه ای بیش از دستمزد میانه کانادایی ۳۷۴۰۰ دلاری را گزارش کرده اند.»

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Add Comment *

Name *

Email *

Website