دولت کانادا اولویت های مهاجرتی جدیدی را اعلام کرد

، نخست وزیر کانادا، فرمان اجرایی جدیدی را به Marco Mendicino، وزیر مهاجرت این کشور ابلاغ نمود.

در فرمان اجرایی تکمیلی که امروز در اختیار Marco Mendicino ، وزیر مهاجرت قرار گرفت، Justin Trudeau،  نخست وزیر کانادا ، بر این موضوع تاکید کرده است که مهاجرت به عنوان اولویت اقتصادی و اجتماعی کانادا باقی می ماند.

این فرمان اجرایی مهم ترین سند سیاست گذاری برای بخش مهاجرت کانادا است. این فرمان اهدافی را بیان می کند که نخست وزیر کانادا از وزیر مهاجرت و اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) می خواهد که در دوره فعالیت این دولت دنبال کنند.

این فرمان اجرایی مسائل کلیدی مانند طرح سطوح مهاجرت کانادا را تعریف می کند که شامل ایجاد برنامه های جدید مهاجرتی توسط IRCC، بهبود زمان پردازش درخواست ها توسط IRCC و سایر مسائل است. انتشار این فرمان اندکی پس از آن صورت گرفت که کانادا طرح بی سابقه جدید سطوح مهاجرت ۲۰۲۱-۲۰۲۳ را اعلام نمود که هدف آن بیش از ۴۰۰ هزار مهاجر در سال خواهد بود و بالاترین از نوع خود در تاریخ است.

فرمان جدید مکمل نامه ای است که در دسامبر ۲۰۱۹ در اختیار Mendicino  قرار گرفت.

دلایل صدور فرمان تکمیلی جدید این است که دولت کانادا جلسه پارلمانی جدیدی در ماه سپتامبر آغاز نمود و این فرمان اهداف جدیدی که زاده بحران کووید19 هستند را نیز شامل می شود.

اولویت های اصلی ذکر شده در نامه امروز عبارتند از:

• ادامه استقبال از تازه واردان برای حمایت از رشد اقتصادی کانادا و بهبود پس از کووید با گسترش برنامه های آزمایشی برای استقبال از پناهندگان از طریق مسیرهای مهاجرت طبقه اقتصادی؛ گسترش برنامه پیوستن خانواده ها؛ و کار بر روی برنامه های آزمایشی ناحیه ای و منطقه ای.

• ادامه اقدامات برای ارائه مسیرهای کسب اقامت دائم به کسانی که در خانه های مراقبت درازمدت یا مراکز پزشکی، خدمات مراقبت های بهداشتی و درمانی ارائه داده اند، و یا در طی همه گیری ویروس کرونا خدمات ضروری دیگری انجام داده اند.

• با ادامه همکاری با اعضای کابینه برای حفاظت از سلامت و ایمنی کانادایی ها، بنادر ورود کانادا را مسئولانه و دلسوزانه مدیریت خواهند کرد.

• شناسایی مسیرهای اقامت دائم بیشتری برای کارگران خارجی موقت.

• همکاری با وزیر کار، توسعه نیروی کار و شمول معلولیت برای حفاظت از کارگرانی که در برابر COVID-19 آسیب پذیر هستند و تامین امنیت کارگران برای رفع نیازهای نیروی کار در صنعت کشاورزی و فرآوری مواد غذایی.

• ادامه همکاری با استان ها و نواحی کانادا برای ارائه حمایت های اسکان به تازه واردان از جمله آموزش زبان فرانسه.

فرمان اجرایی جدید حاوی هیچ موضوع غیر منتظره ای نیست و به صراحت اهدافی را که دولت کانادا در زمان قدرت دنبال می کرده است، تشریح می کند. بر اهداف مشخص شده در فرمان اجرایی دسامبر ۲۰۱۹ می افزاید که IRCC همچنان آنها را دنبال خواهد کرد. موضوع اساسی فرمان انتشار یافته امروز این است که کانادا به کار سیستم مهاجرتی خود با بهره گیری از بهترین توانایی های خود در طول همه گیری ادامه خواهد داد تا بتواند از مهارت ها و استعدادهای تازه واردان برای حمایت از سلامت اقتصادی خود پس از پشت سر گذاشتن همه گیری استفاده کند.