ماه دسامبر، در برنامه مهاجرتی کانادا چه پیش رو داریم؟

شواهد نشان می دهد که ماه دسامبر امسال، ماه بسیار شلوغی برای اخبار مهاجرت به کانادا خواهد بود و این اتفاقات به مراتب بیش از سال های گذشته رقم خواهد خورد.

پیش بینی می شود که اداره پناهندگان، مهاجرت و شهروندی کانادا همچنان قرعه کشی های خود در فصل تعطیلات برای بحث پذیرفته شدگان مهاجرت را داشته باشد. در سال های گذشته حداقل دو قرعه کشی در ماه دسامبر انجام می شد و حال باید دید این تعداد، امسال به چه عددی تغییر خواهد کرد؟ ایالت های مختلف نیز در سال های قبل، برنامه های مهاجرتی و انتخاب مهاجران مخصوص خود را در حوالی تعطیلات کریسمس داشته اند و به نظر می رسد امسال نیز این برنامه ها با شدت و قوت بیشتری ادامه خواهند داشت.

علاوه بر اینها اخباری به گوش می رسد که بخشنامه های دولتی جدیدی در خصوص طرح خانواده ها و همچنین مهاجرت دانشجویان، کارگران و پناهندگان ساکن کانادا صادر شده و به زودی جزئیات آنها رسانه ای خواهد شد.

امروز قصد داریم تا به برخی از این احتمالات بیشتر بپردازیم:

موضوعاول: بخشنامهوزارتمهاجرت

هر ساله پیش از آغاز سال نو و تعطیلات کریسمس، نخست وزیر کانادا بخشنامه های جدیدی به وزرای مختلف با هدف تبیین چارچوب ها، اهداف و انتظارات مهم دولت از آنها در سال آتی صادر می کند. این بخشنامه ها و دستورات به سرعت در رسانه ها به انعکاس در می آیند تا شهروندان با برنامه ها و هدفگذاری های دولت در سال جدید، آشنا و همکام شوند و به نوعی در امور اداره جامعه، همکاری و همراهی نمایند.

در خصوص وزارت مهاجرت، این بخشنامه شامل جزئیاتی خواهد بود که به روشنی، وظایف و حدود اختیارات وزارت مهاجرت و همچنین هر یک از نهاد ها و ایالت های مهاجرپذیر را مشخص می نماید. آنچه مشخص است کشور کانادا به دلیل بیماری همه گیر کرونا از برنامه مهاجرتی خود در سال 2020 عقب افتاده است و دستورالعمل جدید نخست وزیر، شامل طرح ها و برنامه هایی خواهد بود که این کاستی آماری را در سال 2021 جبران نماید و کشور را به مسیر پیش از بحران کرونا باز گرداند.

پیش بینی می شود اولویت های مهاجرتی نوین کانادا شامل طرح هایی از قبیل برنامه جامعه مهاجرتی 2023-2021، روش های افزایش و تسهیل مهاجرت و کاهش هزینه های شهروندی باشد.

موضوعدوم: قرعهکشیهایمهاجرتسریع (Express Entry)

 برنامه قرعه کشی میان متقاضیان مهاجرت، از سال 2015 در کانادا شکل گرفته است. هر ساله در زمان های مشخص، این قرعه کشی ها انجام شده و افرادی جهت انجام پروسه های مهاجرت، انتخاب و دعوت می شوند. تعداد افراد منتخب در این قرعه کشی به برنامه مهاجرتی آن سال بستگی دارد و این تعداد در هر سال متغیر بوده است. امسال به دلیل بحران کرونا و کاهش قابل توجه تعداد مهاجران، تعداد افراد دعوت شده در قرعه کشی 25 نوامبر به 5000 افزایش یافت و این در حالی ست که امتیاز مورد نیاز آنها به پایین ترین حد ممکن یعنی عدد 469 کاهش پیدا کرد تا افراد منتخب، راحت تر بتوانند فرایند مهاجرت خود را به سرانجام برسانند.

معمولاً در ماه دسامبر هر سال در شانزدهم ماه، قرعه کشی دیگری انجام می شود و تاریخ قرعه دیگر به تعطیلات سال جدید موکول می گردد. 

به دلیل وقفه چند هفته ای که به خاطر بیماری کرونا پدید آمده است پیش بینی می شود در قرعه کشی های پایانی سال 2020، تعداد افراد منتخب به رغم بی سابقه 100،000 نفر برسد تا بخشی از کاستی های مهاجرتی سال جاری جبران گردد.

موضوعسوم: برنامههایایالتی

در راستای بهبود و افزایش نرخ رشد جمعیت مهاجرتی کانادا که با رکود شدیدی در بحران کرونا روبرو شده، هر یک از ایالت ها برنامه ویژه ای در این ماه و در تعطیلات کریسمس جهت برپایی قرعه کشی های محلی و دعوت از واجدین شرایط منتخب دارند. 

قرعه کشی 17 دسامبر جزیره پرنس ادوارد، قرعه کشی های هفتگی ایالت بی سی، قرعه کشی جذاب انتاریو که مقصد بسیاری از نیروهای کار است، قرعه کشی های ایالت های مانیتوبا، ساسکاچوان و نوا اسکوتیا از جمله برنامه های ایالتی برای جذب مهاجران است.

موضوعچهارم: قرعهکشیویژهخانوادهها

یکی از برنامه های مهاجرتی کانادا دعوت از حامیان مالی جهت حمایت خانواده(پدر و مادر، پدر بزرگ و مادربزرگ) مهاجرین است. فرم های درخواست این برنامه در ماه اکتبر، منتشر و در اوایل نوامبر به پایان رسید. از میان متقاضیان، در قرعه کشی ماه های ابتدایی 2021، 10،000 نفر به عنوان حامی مالی خانواده مهاجرین انتخاب خواهند شد. پیش بینی می شود این دعوت نامه ها در سال بعد به 30،000 عدد افزایش یابد.

موضوعپنجم: پیشنهاداتجدیدمهاجرتیویژهدارندگاناقامتموقت

پیرو مصاحبه مندیسینو (وزیر مهاجرت کانادا) با بلومبرگ، دولت کانادا درصدد است تا با ارائه راهکارهای جدید مهاجرتی، تعداد مجوزهای اقامت دائم را برای دانشجویان و کارگران ساکن کانادا که مجوز اقامت موقت دارند، افزایش دهد. به عقیده وزیر مهاجرت، بحران کرونا صدمات جدی به بدنه اقتصاد و برنامه های جمعیتی کشور کانادا وارد ساخته و از این رو دولت تصمیم گرفته تا با تسهیل فرآیند مهاجرت و همچنین ارائه راهکارهای جدید ویژه دارندگان اقامت موقت کانادا، آنها را به ساکنین دائمی و نیروهای قابل اتکا جهت بهبود شرایط کانادا مبدل سازد.

اینکه جزئیات این طرح ها به چه شکل است هنوز مشخص نیست و اعلام آنها به آینده نزدیک موکول شده است اما پیش بینی می شود جزئیات دقیق این طرح در دسامبر یا نهایتاً در تعطیلات سال جدید به اطلاع عموم رسانیده شود.

در این راستا سعی داریم تا براساس اطلاعات به دست آمده و احتمالات موجود، گزینه های احتمالی قابل ارائه در خصوص این طرح جدید را بررسی نمائیم:

گزینهاول: تغییرسیستمجامعرتبهبندی

هر یک از نیروهای کار یا دانشجویان ساکن کانادا به واسطه شاخص های معرفی شده در سیستم جامع رتبه بندی(CSR)، امتیازاتی دریافت می کنند. میزان تحصیلات و تجربه کاری از جمله شاخص های مهم در این سیستم شناخته می شوند. هر اندازه امتیاز فرد در این سیستم بالاتر باشد، احتمال برنده شده وی در قرعه کشی های مهاجرتی افزایش می یابد. 

این احتمال وجود دارد تا دولت با تغییر در روش های امتیازدهی و افزایش بار امتیازات دانشجویان و کارگران ساکن این کشور بخواهد شانس موفقیت آنها را در این قرعه کشی ها بهبود بخشد.

در حال حاضر، متقاضی مجردی که از تحصیلات و تجربه مهارتی کاری برخوردار باشد 210 امتیاز می گیرد. اگر وی از تجربه کار در کانادا نیز برخوردار باشد، 80 امتیاز دیگر دریافت می کند و اگر این تجربه کاری در کانادا همراه با تحصیلات عالیه باشد، این امتیاز به 100 افزایش می یابد. اگر این تحصیلات در کانادا انجام شده باشد نیز 30 امتیاز مازاد خواهد داشت.

در صورتی که متقاضی توانایی صحبت به دو زبان انگلیسی و فرانسوی داشته باشد، 30 امتیاز دریافت خواهد نمود و این در شرایطی است که دولت امسال، این عدد را به 50 امتیاز افزایش داد. اینگونه است که پیش بینی می شود در برنامه مهاجرتی جدید، دولت قصد دارد تا سطح امتیازات هر یک از مهارت ها و قابلیت ها را افزایش دهد تا افراد بیشتری بتوانند به عنوان واجدین شرایط مهاجرت، اقدام کنند.

گزینهدوم: افزایشتعدادقرعهکشیهاویژهافرادیکهتجربهکاناداییدارند.

یکی از برنامه هایی که دولت در سال جاری نیز اعلام کرده بود اما به دلیل همه گیری کرونا و تعطیلی های گسترده موفق به انجام آن نشد، برپایی تعداد بیشتری قرعه کشی ویژه افرادی است که در کانادا زندگی می کنند و تجربه کار در این کشور را دارا می باشند.

گزینهسوم: کاهشسطحشاخصهایمهاجرتی

یکی از شاخص های مهم مهاجرتی برای ساکنین موقت، داشتن حداقل 12 ماه سابقه کاری تمام وقت در کاناداست. بحران کرونا در کنار تمام صدماتی که به بدنه اشتغال و اقتصاد این کشور وارد ساخت، مضراتی نیز برای دارندگان اقامت موقت این کشور داشت. تعطیلی کسب و کارها که باعث بیکاری بسیاری از این افراد شد و همچنین کاهش ساعت کاری کسب و کارهای فعال سبب گردیده تا این افراد نتوانند در طول مدت این یکسال، به حداقل سابقه کاری 12 ماهه مورد نیاز دست یابند. از این رو این احتمال وجود دارد که دولت برای کمک به این افراد و همچنین تسهیل و تسریع پرونده مهاجرتی آنها، این شاخص تجربه کاری را به 9 یا حتی 6 ماه کاهش دهد.

گزینهچهارم: افزایشاختیاراتدولتهایمحلیفدرال

وزارت مهاجرت می تواند اختیار شاخص گذاری و امتیازدهی براساس سیستم ها و نیازهای ایالتی را به دولت های محلی و فرمانداران ایالتی واگذار نماید تا آنها به صورت ساده تر قادر به جذب نیروی مهاجرتی خود باشند.

گزینهپنجم: ارائهطرحهایجدیدمهاجرتی

علاوه بر طرح های مهاجرتی موجود، دولت می تواند طی یک برنامه 5 ساله، اقدام به معرفی روش های جدید مهاجرتی با قابلیت ارائه مجوزهای اقامت دائم برای افراد محدود نماید. اگرچه تعداد این افراد، محدود خواهد بود اما به عنوان کمک حالی هر چند کوچک برای بهبود شرایط مهاجرتی حاضر، قابل توجه می باشند.