٨٤,٠٠٠ فرصت شغلى جديد در كانادا

کانادا در ماه اکتبر ٨٤,٠٠٠ شغل فرصت شغلى جديد ايجاد كرد که در مقایسه با ماه قبل، رشد اشتغال به طور قابل توجهی کندتر است.

بین ماه آگوست و سپتامبر، ٣٧٨,٢٠٠ شغل در بازار کار کانادا ایجاد شده است اما در طول ماه اکتبر ، در پاسخ به افزایش موارد COVID-19، محدودیت هایی در سراسر کانادا اعمال شد که منجر به رشد اشتغال کندتر شد.

در همان زمان، طبق آخرین نظرسنجی نیروی کار آماری کانادا، در میزان بیکاری در مقایسه با ماه سپتامبر تغییر بسیار کمی وجود داشت. در ماه اکتبر ، نرخ بیکاری در کانادا ٨.٩٪؜ در مقایسه با ٩.٠٪؜ ماه قبل بود.

این بررسی همچنین بیان می دارد که برای اولین بار از زمان ابتلا به بیماری همه گیر COVID-19، تعداد کارگران خوداشتغال ٣٣,٠٠٠ نفر افزایش یافته است. در میان کسانی که حداقل نیمی از ساعات معمول خود را کار می کنند، تعداد کار در خانه نیز ١٥٠,٠٠٠ نفر افزایش یافته است.

بریتیش کلمبیا در ماه اکتبر با کسب ٣٤,٠٠٠ شغل که بیشتر آنها تمام وقت هستند ، پیشگام بود.

انتاریو با ٣١,٠٠٠ شغل جدید که در ماه اکتبر ایجاد شد، عمدتا در تجارت عمده فروشی و خرده فروشی و تولید, دوم بود.

آلبرتا در ماه اکتبر ٢٣,٠٠٠ شغل اضافه کرد و نرخ اشتغال خود را برای پنجمین ماه متوالی پس از از دست دادن شغل های بزرگ افزایش داد، در حالی که بیشترین مشاغل در کلگری اتفاق افتاد.

اشتغال در نیوفاندلند و لابرادور در ماه اکتبر ٥,٩٠٠ و در جزیره پرنس ادوارد ٩٠٠ شغل افزایش یافت.

آمار کانادا نشان داد که در حالی که نرخ اشتغال در چندین صنعت افزایش یافته بود، اما تا حدی با از دست دادن ٤٨,٠٠٠ شغل در خدمات اقامتی و غذایی، عمدتا در کبک جبران شد.

صنعت اطلاعات، فرهنگ و سرگرمی همچنین کاهش مهمی در اشتغال در کبک، آلبرتا و ساسکاچوان تجربه کرد.

اشتغال در حمل و نقل، انبارداری و ساخت و ساز در ماه اکتبر بدون تغییر باقی مانده است.

با این وجود، اشتغال در تجارت عمده فروشی، خدمات حرفه ای، علمی و فنی و همچنین خدمات آموزشی افزایش و حتی از سطح قبل از همه گیری فراتر رفت.