چرا مهاجران تصمیم به ماندن یا ترک نوا اسکوشیا می گیرند؟

طی نظرسنجی هایی که از مهاجران فعلی و پیشین نوا اسکوشیا انجام شده است از آنها خواسته شده تا عوامل تاثیرگذار در انتخاب مقصد مهاجرت خود را ذکر کنند.

براساس  نظرات گردآوری شده، مهم ترین عامل انتخاب این ایالت جهت سکونت و یا ترک آن و عزیمت به مقصد دیگر، وجود یا عدم وجود فرصت های شغلی است. 

46 درصد افرادی که بین سال های 2011 تا 2018 نسبت به ترک این محل اقدام کرده بودند، نبودن فرصت های شغلی است که متناسب با دانش، مهارت یا تجربه کاری آنها باشد. این مساله در پی یک نظرسنجی از میان 2815 نفر از مهاجران بود که یا به این ایالت مهاجرت کرده یا آنجا را به مقصد ایالت دیگری ترک کرده بودند. این نظرسنجی توسط داشگاه سینت مری جهت ارائه به دولتمردان ایالت نوا اسکوشیا انجام شده است.

74 درصد از این افراد بین سال های 2011 تا 2018 به این ایالت مهاجرت کرده و در هنگام تکمیل فرم نظزسنجی همچنان در آنجا زندگی می کرده اند. علاوه بر 26 درصدی که این ایالت را ترک کرده اند، محققان دانشگاه بر این باور هستند که بر اساس پاسخ های پرسش شوندگان، 10 درصد دیگر از آنها نیز قصد ترک ایالت را ظرف حداکثر 5 سال آینده خواهند داشت.

افرادی که نسبت به ترک ایالت اقدام کرده اند یا حداقل در ذهن خود این فکر را می پرورانند، مهم ترین دلایل خود را یافتن فرصت های شغلی بهتر، دستمزد بالاتر و مالیات کمتر و همچنین دستیابی به مراقبت های بهداشتی و سلامتی بهتر ذکر کرده اند. حتی برخی از آنها به مساله تبعیض در محیط کار نیز اشاره داشته اند.

بیشتر افرادی که این ایالت را ترک کرده بودند جوان تر و مجرد بودند. سطح تحصیلات آنها تقریباً تفاوت خاصی با ساکنین فعلی نداشت. همچنین بین افرادی که تصمیم به ماندن گرفتند و آنهایی که اقدام به ترک ایالت نموده اند، تفاوت جنسیتی وجود نداشت.

چه عواملی بر انتخاب مقصد مهاجرت تاثیرگذار است؟

براساس نظرسنجی فوق الذکر، عوامل اقتصادی و غیراقتصادی مختلف و متعددی بر انتخاب نوا اسکوشیا به عنوان مقصد مهاجرت مهاجران اثرگذار بوده است. بیش از 40 درصد مهاجران، فرصت های شغلی برای خود یا همسر خود و همچنین هزینه های زندگی را به عنوان فاکتورهای اصلی انتخاب محل زندگی عنوان کرده اند.

60 درصد الباقی، فاکتورهای اجتماعی را موثر در انتخاب مکان زندگی خود معرفی می نمایند. این شاخص ها عبارتند از کیفیت زندگی، امنیت سلامت، محیط مناسب برای پرورش فرزندان و جامعه بدون تبعیض می باشند.

هنگامی که از پرسش شوندگان خواسته شد تا شاخص های ذهنی خود را به ترتیب اهمیت، اولویت بندی کنند، فرصت های شغلی، کیفیت زندگی و امنیت سلامت در رتبه 1 تا 3 درجه اهمیت در بالای لیست قرار گرفتند. دسترسی به خدمات اجتماعی و آموزش های زبان نیز در رتبه های آخر این لیست قرار داشتند.
دولت مردان چگونه میتوانند شرایط را بهبود بخشند؟

یافته های این تحقیق به دولتمردان محلی ایالت نوا اسکوشیا توصیه می کند که آنها تمرکز بیشتر برنامه ها و اقدامات بهینه ساز خود را بر مهاجران اقتصادی (افرادی که با هدف یافتن فرصت شغلی بهتر مهاجرت می کنند) که به همراه خانواده خود به این ایالت آمده اند قرار دهند. در مقایسه با مهاجرانی که با هدف پناهندگی یا مهاجرانی که به دلایل خانوادگی اقدام به مهاجرت به این ایالت کرده اند، نرخ ماندگاری مهاجران اقتصادی به مراتب پایین تر است و این نشان می دهد که فرصت های شغلی این ایالت تناسب قابل قبولی با مهارت ها و تجربه مهاجران اقتصادی ندارد و این فاصله باید ترمیم شود.

در ادامه این گزارش از طرح آزمایشی مهاجرت آتلانتیک در این منطقه که به کارفرمایان 4 شهر آتلانتیک این منطقه کمک هایی جهت به کارگیری نیروی کار بیشتر می پردازد تقدیر به عمل آمده و آن را یک قدم مهم و مناسب در راستای بهبود فرصت های شغلی این ایالت می داند.

در پایان نیز مشوق هایی همچون گسترش فعالیت های داوطلبانه مانند فعالیت های ورزشی و آمادگی جسمانی که به افزایش کیفیت زندگی مهاجران می انجامد توصیه شده است.