کانادا مقررات مربوط به برنامه آزمایشی مهاجرت مناطق شمالی و روستایی را تسهیل میکند.

اکنون واجد شرایط بودن جهت مهاجرت کانادایی به یک جامعه روستایی آسان تر شده است.

مارکو مندیسیو، وزیر مهاجرت کانادا، در تاریخ 14 دسامبر دو اعلامیه درخصوص تغییرات برنامه آزمایشی مهاجرت مناطق شمالی و روستایی  RNIP منتشر کرد.

متقاضیان از این پس نیاز به جمع سوابق کار در طی یک دوره زمانی پیوسته نخواهند داشت و در عوض، درصورتی که الزامات سابقه کار در طی 3 سال قبل از ارسال درخواست تکمیل شده باشد، کانادا آن را به شمار خواهد آورد. یک سال سابقه کار مطلوب برای این برنامه همچنان مورد نیاز است اما منقطع بودن آن موجب سلب امتیاز نمی گردد. این موضوع برای همه کسانی که پیش از این متقضی این برنامه آزمایشی بوده اند و همچنین کسانی که متقضی آتی این برنامه هستند نیز صدق می کند.

سازمان مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا IRCC نیز به متقاضیان RNIP که در انتظار تصمیم نهایی روی پرونده درخواست اقامت دائم شان هستند اجازه می دهد بدون اینکه به دلیل تاخیر در روند بررسی متضرر شوند برای مجوز کار درخواست دهند. این تدبیر موقت برای افرادی که این پروسه را در حین پاندمی کرونا طی میکنند اتخاذ شده است. 

علیرغم این تغییرات، متقاضیان همچنان نیاز به برآوردن الزامات و قوانین برنامه RNIP جهت مهاجرت به کانادا از طریق این برنامه خواهند داشت.

برنامه RNIP به برخی جوامع روستایی خاص در کانادا اجازه می دهد مسیرهایی برای اقامت دائم متخصصین ارائه دهند. جوامع مشارکت کننده در این برنامه اجازه دارند قوانین و الزامات خاص خود را بر اساس نیازهای بازار کار محلی شان تنظیم کنند.

مندیسیو می گوید: “برنامه آزمایشی مهاجرت شمالی و روستایی و سایر برنامه های آزمایشی به ما کمک میکند متخصصین مورد نیاز را به مناطقی نظیر Sault Ste. Marie جذب کنیم. جایی که به آنها نیاز داریم.” او می افزاید: “ما قصد داریم به کار کردن ادامه دهیم تا مطمئن شویم که فواید مهاجرت در همه شهرهای بزرگ و کوچک کشور حس می شوند.”

11 جامعه روستایی در این برنامه شرکت میکنند که عبارتند از:

 • North Bay, Ontario;
 • Sudbury, Onatario;
 • Sault Ste. Marie, Ontario;
 • Timmins, Ontario;
 • Thunder Bay, Ontario;
 • Brandon, Manitoba;
 • Altona/Rhineland, Manitoba;
 • Moose Jaw, Saskatchewan;
 • Claresholm, Alberta;
 • Vernon, British Columbia; and
 • West Kootenay, British Columbia.

تدابیر جدید به محض اعلام اولین دارندگان اقامت دائم پذیرفته شده تحت برنامه  RNIPتوسط IRCC اتخاذ خواهند شد. Alexander Nangpukin Likilasua و Brilla Mercy Kunjumon به عنوان پرستار عملی در شهر Sault Ste. Marie مشغول به کار هستند.

مندیسیو در یک پخش رسانه ای اظهار کرد: ” تازه واردین نقش به سزایی در بیمارستان ها و خانه های سالمندان در طی پاندمی ایفا کرده اند.” او افزود: “افرادی نظیر الکساندر و بریلا همچنین حدود یک چهارم پرستاران عملی کانادا و نیز یک نفر از هر 3 نفر از پزشکان و داروسازان ما را تشکیل می دهند.”

مهاجران 36 درصد از داروسازان و پزشکان، 39 درصد از دندانپزشکان، 27 درصد از کل پرستاران عملی مجاز و 35 درصد از کمک پرستاران و مشاغل مرتبط آنها در کانادا را شامل می شوند.

بیش از 40 درصد از تازه واردین شاغل در بخش سلامت بین سال های 2011 و 2016 در تسهیلات مراقبتی و پرستاری و خدمات نقاهتگاه ها مشغول به کار بودند.

مریم منصف، وزیر زنان، تساوی جنسیتی و پیشرفت اقتصادی روستایی کانادا می گوید: “بهبودی وضعیت پس از پاندمی تنها موجب افزایش رقابت برای استعدادهای گوناگون خواهد شد.” او می افزاید: “افزایش پیشرفت در برنامه مهاجرتی شمالی و روستایی موجب اشتغال زایی در مناطق روستایی کانادا خواهد شد و پاسخی خواهد بود به آنچه که ما از جانب کارفرمایان استراتژی پیشرفت اقتصادی روستایی مان می شنویم.”