یک متخصص آموزش می گوید دانشجویان بین المللی نحوه مواجهه با پاندمی کووید19 توسط کانادا را تحسین می کنند

یک متخصص استرالیایی در زمینه گرایش ها به تحصیلات بین المللی می گوید آن دسته از دانشجویان بین المللی که به دنبال مقصدی برای تحصیل هستند، به کانادا از جهت مواجهه با همه گیری کرونا امتیاز بالایی می دهند.

Jon Chew، سرپرست بینش استراتژیک و علم تجزیه و تحلیل موسسه Navitas می گوید: “در ماه مه 2020 Navitas نظر سنجی هایی از شبکه نمایندگان جهانی خود به عمل آورد تا چگونگی تاثیر کووید19 را بر شانس انتخاب شدن مقاصد تحصیل بین المللی مورد ارزیابی قرار دهد.”

” یافته های بررسی اولیه نشان داد که شهرت کانادا به عنوان یک مقصد تحصیلی به سبب نحوه مواجهه دولت این کشور با همه گیری، افزایش یافته است. در همان زمان نیوزیلند، استرالیا و کانادا در صدر لیست قرار داشتند.”

از آن زمان Navitas بررسی خود را تکرار کرده است. در سپتامبر سال جاری این موسسه دریافت که نحوه مواجهه کانادا با پاندمی بیش از پیش بر شهرت این کشور به عنوان محلی مورد علاقه برای اقامت و تحصیل افزوده است.

در این نظرسنجی مشخص شد 1/5 درصد کارشناسان آموزش بین المللی بیشتری موافق بودند که علاقه رو به افزایشی نسبت به کانادا به عنوان مقصدی برای تحصیل در میان دانشجویان بین المللی در دو ماه قبل وجود داشته است. این افزایش شهرت کانادا به عنوان یک مکان مناسب برای تحصیل در تضاد آشکار با کاهش 2/1 درصدی شهرت ایالات متحده است.

برنده بزرگ در این نظرسنجی بریتانیا بود. این کشور شاهد افزایش ۲۹ درصدی امتیاز از ماه مه تا سپتامبر بود.  نیوزیلند با 5/12 درصد کاهش امتیاز، بزرگترین بازنده این نظرسنجی بود. استرالیا نیز 7/3 درصد کاهش داشت.

آخرین نظرسنجی دیدگاه های تقریبا 300 کارشناس آموزشی در 54 کشور را شامل می شد و در این نظرسنجی بررسی شد که آیا تصور افراد از نحوه مواجهه یک کشور با پاندمی بر شهرت آن به عنوان یک مقصد آموزشی تاثیرگذار است یا خیر.

نحوه مواجهه اتاوا با همه گیری نیز این اطمینان را در میان دانشجویان بین المللی ایجاد کرده است که قادر خواهند بود در نیمه اول سال جدید به کانادا بیایند.

Chew می گوید: “تقریبا ً ۳۰ درصد از نمایندگان انتظار دارند که سفر دانشجویان به کانادا در نیمه اول سال 2021 «تقریباً قطعی» باشد.” او می گوید: ” این اتفاق در کانادا کمی بعد از بریتانیا اما پیش تر از استرالیا، نیوزیلند و ایالات متحده خواهد افتاد.”

ورود به کانادا

در اواخر اکتبر، اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا نشان داد که اعتماد به کانادا به جا بوده است. کانادا مرزهای خود را مجددا به روی دانشجویان بین المللی شرکت کننده در کالج ها و دانشگاه های تأیید شده تحت معافیت های جدید از محدودیت های سفر ویروس کرونا گشود.

برای اجازه ورود به کانادا، دانشجویان بین المللی تایید شده جهت کسب مجوز تحصیل باید در یک موسسه آموزشی تائید شده با طرح آمادگی کووید19 که توسط دولت استانی یا منطقه ای آنها تصویب شده است، شرکت کنند.

معافیت جدید صرف نظر از اینکه از کجا سفر می کنند، در مورد همه دانشجویان بین المللی اعمال می شود. این موضوع در مورد کسانی که در حال حاضر در کانادا هستند تاثیر نمی گذارد.

حضور دانشجویان بین المللی به طور رو به افزایشی در موسسات آموزشی کانادا مشهود است.

در طول دهه ای که در سال تحصیلی ۲۰۱۸-۱۹ به پایان رسید، رشد تعداد دانشجویان بین المللی حاضر در دانشگاه ها و کالج های کانادا به مراتب از رشد تعداد دانشجویان کانادایی بیشتر بود.

مرکز آمار کانادا اخیرا اعلام کرد: ” ثبت نام دانشجویان کانادایی در برنامه های رسمی 9/10 درصد رشد داشته است و از ۱,۴۸۶,۶۰۲ به ۱,۶۴۸,۹۲۳ نفر رسیده است.” وی افزود: “در همین مدت تعداد دانشجویان بین المللی بیش از سه برابر شده است، از 304, 101 نفر … به 318,153.”

افزایش تعداد دانشجویان بین المللی

این افزایش منجر به رشد نسبت دانشجویان بین المللی شرکت کننده در کالج ها و دانشگاه های کانادا، از 4/6 درصد در طول سال تحصیلی 2009-2008 به 2/16 درصد در یک دهه بعد شده است. دانشجویان بین المللی 2/57 درصد از کل رشد برنامه های تحصیلی در کالج ها و دانشگاه های کانادا را در آن زمان به خود اختصاص داده بودند.

این دانشجویان بین المللی نیز به طور روز افزون منبع درآمد مهم برای دانشگاه ها و کالج های کانادا هستند. 

بر طبق این گزارش: “تجزیه و تحلیل قبلی نشان داده است که اتکای دانشگاه ها به شهریه به عنوان یک منبع درآمد در طول یک دهه گذشته رشد کرده است و دانشجویان بین المللی که شهریه بالاتری از دانشجویان داخلی پرداخت می کنند، عنصر مهمی از این رشد هستند که حدود 40 درصد از کل شهریه ها را شامل می شود و تقریبا 4 میلیارد دلار درآمد سالانه برای دانشگاه های کانادا در سال 2019-2018 به همراه داشته اند. “