روش خوداشتغالی کشاورزی استان آلبرتا

شرایط لازم برای واجد شرایط شدن در این روش عبارتست از:

متقاضیان باید ثابت کنند که سابقه مديريتى در زمينه فعالیت تجاری کشاورزی به مدت ٣ سال را دارا مي باشند و یا صاحب یک بیزینس در زمینه کشاورزی هستند. به طور مثال باید مدارک مالی‌ بیزینسی فعلی خود، مدارک تحصیلی‌، مدارک آموزشی و سوابق کاری خود را ارائه دهند.

باید بیزینس پلانی را که می‌خواهید در زمینه کشاورزی در این استان ایجاد نمایید ارائه نمایید.

مدارک مالی خود را ارائه نمایید و نشان دهید که حداقل ۵٠٠،٠٠٠ دلار می‌خواهید در این استان در زمینه کشاورزی سرمایه گذاری نمایید.

ممکن است از شما بخواهند که نشان دهید توانایی مالیبرای سرمایه گذاری بیشتری را دارید.

دانش زبان انگلیسی‌ نيز به شما کمک خواهد كرد که با سرعت بيشتري به این استان و بیزینس خود تطبيق شويد.خدمات (FIC)