روش هاي سرمايه گزاري در استان مانيتوبا

tab-image
روش سرمایه گذاری کشاورزی در استان مانیتوبا

دارا بودن حداقل ٣ سال مالکیت یک فعالیت تجاری در زمینه کشاورزی و مدیریت آن، با مدارک قابل اثبات.

باید زمانی که جهت مصاحبه دعوت میشوید بتوانید با تسلط به زبان انگلیسی با افسر پرونده صحبت نمایید.

باید بیزینسی به ارزش حداقل ۳۰۰،۰۰۰ دلار در زمینه کشاورزی در خارج از مرکز استان منیتوبا تاسيس كنيد.

زمانی که فایل ارسال ميشود، حتما باید بیزینس پلان در خصوص راه اندازی یک بیزینس کشاورزی ارایه نمایید

میزان دارایی شما باید مینیمم ۵۰۰،۰۰۰ دلار باشد

باید ٧٥،٠٠٠ دلار به عنوان ودیعه در اداره مهاجرت استان قرار دهید

متقاضی حتما باید ٥ روز بیزینسی در ابتدا کار در استان حضور داشته باشد و شرایط بیزینس را بررسی نماید. حتما باید از استان دیدن کنید و اطلاعاتی در خصوص راه اندازی این بیزینس پیدا نمایید.

امکان اینکه استان منیتوبا از طریق سازمانهایی که خودشان تعیین میکنند بخواهند که اموال شما را ارزشگزاری کنند هست.

tab-image
شرایط لازم برای واجد شرایط شدن در این روش عبارتست از:

دارا بودن مدرک آیلتس ٦

مبلغ سرمایه گذاری: بین ١٥٠ تا ٣٥٠ هزار دلار کانادا. این مبلغ در شرکت تجاری خودتان در استان مانیتوبا سرمایه گذاری خواهد شد.

سفر به استان: باید یک سفر ده روزه به شهر وینیپگ در استان مانیتوبا انجام دهید

مینیمم دارایی شما باید ٥٠٠،٠٠٠ دلار باشد

خدمات (FIC)