طبقه بندی ملی شغلی
NOC

دولت كانادا برای طبقه بندی مشاغل از سیستم طبقه بندی ملی مشاغل (NOC) استفاده می کند. مشاغل بر اساس دو نوع گروه بندی می شوند:

وظایف کاری

نوع کاری که یک شخص انجام می دهدبرای اهداف مهاجرت، گروه های اصلی شغلی عبارتند از:tab-image
مشاغل مدیریتی، مانند:

مدیران رستوران

مدیران معدن

ناخدایان ساحل (ماهیگیری)

tab-image
مشاغل حرفه ای که معمولاً نيازمند مدرک دانشگاهی هستند، مانند:

پزشکان

دندانپزشکان

معماران

tab-image
مشاغل فنی و تجارت های ماهر که معمولاً به عنوان کارآموز برای گرفتن مدرک دانشگاهی یا آموزشي تحصيل مي كنند، مانند:

سرآشپزها

لوله کش

برق

tab-image
مشاغل واسطه ای که معمولاً خواستار آموزش متوسطه و / یا آموزش های خاص شغلی هستند ، مانند:

قصابان صنعتی

رانندگان تريلي

سرورهای مواد غذایی و آشامیدنی

tab-image
مشاغل کارگری که معمولاً همراه با آموزش ها شغلی مي باشد، مانند:

جمع کننده های میوه

کارکنان نظافت

کارگران میدان نفتی

برنامه های مهاجرت از NOC برای تصمیم گیری در مورد واجد شرايط بودن شغل یا نوع تجربه کاری استفاده مي كند. مشاغل “ماهر” در طبقه بندي شغل هايي قرار مي گيرند که دارای مهارت های NOC نوع 0 ، A یا B هستند.

اگر می خواهید به عنوان یک مهاجر ماهر به کانادا بیاييد(اكسپرس اينتري):


کار شما و کارهایی که در گذشته انجام داده اید باید از مهارت نوع 0 یا سطح A یا B باشد. سیستم اكسپرس اينتري برنامه های مربوط به اقامت دائم را تحت برنامه هاي زير مدیریت می کند:

به عنوان یک کارگر ماهر فدرال

تحت برنامه نيروى كار فنى

یا تحت کلاس تجربه کانادا

اگر می خواهید به عنوان یک مهاجر ماهر به کانادا بیایید (برنامه مهاجرت استان آتلانتیک):


تجربه کاری شما باید از نوع مهارت / سطح 0 A ، B یا C باشد.

اگر شغل شما سطح مهارت C یا D است:


مکن است شما بتوانید به عنوان نامزد استانی به کانادا بیایید (انواع مهارت و سطح)

ممکن است بتوانید از طریق برنامه مهاجرت استان آتلانتیک به کانادا بیایید (نوع مهارت / سطح 0 ، A ، B ، یا C)

ممکن است شما بتوانید تا دو سال در اینجا کار کنید.افرادی که به طور موقت براي کار به كانادا می آیند، اقامت دائم ندارند. با این حال، برخی از آنها در طول زمان با كسب امتياز بيشتر موفق به اخذ اقامت دائم كانادا شده اند.

خدمات (FIC)