كارآفريني استان انتاریو 

این برنامه در جهت کارآفرینانی است که خارج از کانادا هستند و تمایل دارند در کانادا هم بیزینس جدیدی را باز کنند و یا بیزینسی که موجود هست را خریداری کنند.

tab-image
مرحله اول:

ابتدا علاقه مندی شخص به این پروگرم با ارسال ایمیل به اداره مهاجرت استان اعلام خواهد شد.

اگر درخواست بالا مورد قبول واقع شود، مدارک و فرم‌ها ارسال خواهد شد • موکل و شریک بیزینسی نيز جهت انجام مصاحبه در آفیس اداره مهاجرت در تورنتو باید حضور پیدا کنند

اگر متقاضي مصاحبه را با موفقیت پشت سر بگذارد، باید قرارداد اجرا بیزینس را در اداره مهاجرت استان امضا کنند

tab-image
مرحله دوم:

استان برگه اجازه کار موقت را صادر خواهد کرد و می‌توان با آن برگه جهت اجازه کار اقدام کرد

بعد از ورود به استان انتاریو، شخص ۲۰ ماه زمان دارد که گزارش کامل بیزینس خود را ارائه نماید

اگر گزارش بالا مورد قبول واقع شود، استان اعلام خواهند كرد که چه مداركي را بايد برای بخش کاندیدایی ثبت کنيد.

قبل از ارسال ایمیل و ابراز علاقه مندي به شروع کار در استان باید مورد زیر را در نظر داشته باشید:

قادر به اثبات توانايي خود در جهت مديريت بيزنس باشيد

لیست بیزینس شما در لیست بیزینس‌هایی‌ که استان نیاز ندارد نباشد

tab-image
شرایط موکلان :

باید مینیمم ۲۴ ماه سابقه فول تایم در ۶۰ ماه گذشته به عنوان صاحب و یا مدیر کل بیزینس داشته باشند و همچنين مالك حداقل ۳۳.۳۳ درصد از سهام كل بیزینس باشند

اگر بیزینس پیشنهادی در محدوده "جی اتی ‌ای" باشد باید ۸۰۰،۰۰۰ دلار دارايى داشته باشند

اگر خارج از محدوده "جی اتی ‌ای" باشد باید ۴۰۰۰۰۰ دلار دارايى داشته باشند

چنانچه بیزینس پیشنهادی شما در زمینه ارتباطات و یا تکنولوژی و یا ارتباطات دیجیتالی باشد، ۴۰۰،۰۰۰ دلار دارایی کافی‌ ميباشد.

هدف اولیه از سرمایه گذاری نقدی در بیزینس باید سودآوری باشد.

مبلغ سرمایه گذاری براي بيزنس هاي داخل "جی تی‌ای" بايد ۶۰۰،۰۰۰ دلار و خارج از اين محدوده ۲۰۰،۰۰۰ دلار ميباشد.

بیزنسي که داخل جی اتی‌ای مي باشد، موظف به استخدام حداقل ۲ نفر به صورت فول تایم و در صورتي كه بيزنس خارج از جي تي اي باشد، بايد حداقل ١ نفر را به صورت فول تايم استخدام كند.

بيزنس هاي مربوط به ارتباطات، تکنولوژی و یا ارتباطات دیجیتالی در هر جای اونتاریو فقط موظف به استخدام ١ نفر خواهند بود.

خدمات (FIC)