اجازه کار در حین تحصیل

دانشجویان بین المللی دارای مجوز تحصیل معتبر می توانند در حالی که در کانادا تحصیل می کنند با دريافت مجوز كار، فعاليت كارى خود را آغاز كنند. همسران دانشجویان خارجی نیز می توانند در هنگام تحصیل همسرشان در کانادا مشغول به کار شوند و اقدام به درخواست مجوز کار آزاد کنند که به آنها اجازه می دهد بدون محدودیت در هر شغلي کار کنند.

tab-image
دانشجويان می توانند بدون مجوز کار در دانشگاه محل تحصيلشان كار كنند در صورتي كه:

دانشجوی تمام وقت مقطع متوسطه در :

مدرسه دولتی، مانند دانشکده یا دانشگاه یا CEGEP در کبک

مدرسه در سطح کالج خصوصی در کبک که تحت همان قوانین مدارس دولتی فعالیت می کند و حداقل ٥٠٪؜ بودجه آن توسط کمک های دولتی تأمین می شود

مدرسه خصوصی کانادا که به موجب قانون می تواند مدرک دانشگاهی را اعطا كند.

مجوز تحصیل معتبر دارد

دارای شماره بیمه ی اجتماعی است (SIN)

tab-image

دانشجویان فقط می توانند با شروع برنامه تحصیلي خود در کانادا و نه قبل از شروع ترم دانشگاهي، کار خود را آغاز کنند.

دانش آموزان در صورتي مي توانند بدون مجوز کار در خارج از دانشگاه کار کنند كه عبارتند از:

مجوز تحصيلي معتبري كه شرايط اجازه كار را فراهم كرده باشد.

دانشجوی تمام وقت در یک موسسه یادگیری تعیین شده باشند.

مدت دوره آموزشي حداقل ٦ ماه باشد و به بنابراین به مدرک، دیپلم یا گواهی منجر شود.

دارای شماره بیمه اجتماعی (SIN) باشند

دانشجویان پاره وقت نيز می توانند در خارج از دانشگاه کار کنند تنها در صورتی که تمام شرایط فوق و زير را برآورده سازند:

در حال گذراندن آخرین ترم برنامه تحصیلی باشند

تا آخرین ترم دانشجویی به طور تمام وقت مشغول تحصيل در رشته خود در کانادا بوده باشند

برای تکمیل برنامه خود به یک دوره کامل نیاز نداشته باشند

ساعات مجاز کار خارج از دانشگاه در طول ترم های منظم حداکثر ٢٠ ساعت در هفته مي باشد و در طول استراحت های برنامه ریزی شده، مانند تعطیلات زمستانی و تابستانی، اجازه کار تمام وقت را خواهند داشت.

خدمات (FIC)