پورتال جدید، تسریع فرآیند اقامت دائم

با اعلام رسمی وزیر مهاجرت کانادا، سامانه جدید اقامت دائم پس از انجام تست های نهایی، سرانجام از اکتبر امسال مشغول به فعالیت شده و از این پس مراحل پایانی صدور مجوز اقامت از این طریق صورت می پذیرد. همه…

by -