اصلاحات جدید در طرح RNIP

قوانین فدرال کانادا به برخی شهرهای کوچک و دورافتاده هم این اجازه را می دهد که برای تامین نیروی کار مورد نیاز کسب و کارهای شاغل در آنجا از افراد خارجی استفاده نمایند. منطقه Vernon-North Okanagan در بریتیش کلمبیا نیز…

by -