توقف رشد جمعیت کانادا در پی کاهش روند مهاجرت ناشی از کووید19

گزارش مرکز آمار کانادا حاکی از کاهش رشد جمعیت در کانادا به علت از دست دادن دانشجویان بین المللی در ترم پاییز در پی محدودیت های سفر ناشی شیوع ویروس کووید19 است. آژانس فدرال عنوان نمود که رشد جمعیت در…

by -