اجازه کار در کانادا

بیشتر افراد برای کار در كشور کانادا به مجوز کار نیاز دارند. اجازه كار در كانادا به ٢ بخش تقسيم ميگردد:

tab-image

اجازه کار آزاد به شما امکان می دهد برای هر کارفرمایی در کانادا کار کنید.

فقط در شرایط خاص می توانید اقدام به دريافت مجوز کار آزاد نماييد كه براي مثال عبارتند از:

دانشجوی بین المللی که از یک موسسه یادگیری تعیین شده فارغ التحصیل شده است و واجد شرایط دریافت برنامه اجازه کار پس از فارغ التحصیلی مي باشد.

دانشجویی که دیگر قادر به پرداخت هزینه های تحصیل نیست (دانشجوی بی بضاعت)

براي اقامت دائم در کانادا درخواست كرده باشد

عضو خانواده (وابسته) کسی باشد که متقاضی اقامت دائم شده است

همسر یک کارگر ماهر یا دانشجوی بین المللی باشد

tab-image
اجازه کار خاص کارفرما به شما امکان می دهد طبق شرایط موجود در پروانه کار خود کار کنید، که شامل موارد زیر است:

نام کارفرمایی که می توانید برای آن کار کنید

چه مدت می توانید کار کنید

محلی که می توانید در آن کار کنید

ارزیابی اثرات بازار کار (LMIA) سندی است که ممکن است یک کارفرما در کانادا قبل از استخدام یک کارگر خارجی از آن استفاده کند. " ارزیابی اثرات بازار کار" مثبت نشان خواهد داد که برای پر کردن نيروي کار نیاز به یک کارگر خارجی وجود دارد. همچنین نشان می دهد که هیچ کارگر کانادایی برای انجام این کار در دسترس نیست و يا قابليت اجراي آن را ندارد. ارزیابی اثرات بازار کار مثبت گاهی اوقات نامه تأیید نامیده می شود

هنگامی که یک کارفرما نامه "ارزيابي اثرات بازار كار" را دریافت کرد، کارگر می تواند برای اجازه کار درخواست کند. برای درخواست اجازه کار، کارگر نیاز دارد:

نامه پیشنهادی شغلی

نسخه قرارداد طرفين

نسخه ای از LMIA

شماره LMIA

خدمات (FIC)